Day

December 24, 2019

“DIY MINI GARDEN” จัดสวนในโหลแก้วอย่างง่ายด้วยตนเอง

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัดกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการกับการจัดสวนในโหลแก้ว “DIY MINI GARDEN” สำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เรียนรู้เทคนิค ทฤษฎี จัดสวนในโหลอย่างไรให้สวยอย่างมืออาชีพด้วยวิธีทำอย่างง่ายด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและตั้งใจในการจัดตกแต่งสวนในโหลแก้วของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ของขวัญกลับไปเป็นของที่ระลึกให้ตนเองหรือคนที่เรารักก็ได้