Day

September 4, 2020

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ ในหัวข้อ “หลงเสน่ห์…บางกรวย” ลุ้นรับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบางกรวย ในหัวข้อ “หลงเสน่ห์…บางกรวย” ลุ้นรับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จากร้านอาหารและคาเฟ่สุดชิคในชุมชนบางกรวยพร้อมคูปองรับประทานอาหารร้านค้าชุมชนภายในงาน ฟรี! . เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม – ส่งภาพถ่ายที่ถ่ายในพื้นที่อำเภอบางกรวย ในหัวข้อ “หลงเสน่ห์..บางกรวย” พร้อมระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ เบอร์โทรศัพท์มือถือ สถานที่จุดถ่ายภาพ และคำบรรยายภาพสั้น ๆ ไม่เกิน 150 คำ...
Read More