Day

December 9, 2020

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรม E-Camp Next Gen ครั้งที่ 13 จัดขึ้นโดย มจพ. ร่วมกับ NECTEC สวทช. และ กฟผ.

           จบไปแล้วสำหรับกิจกรรม E-Camp Next Gen ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดย มจพ. ร่วมกับ NECTEC สวทช. และ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ย. 63 ตลอดทั้ง 5 วัน...
Read More

Wallbox เป็นเทคโนโลยีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

Wallbox เป็นเทคโนโลยีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ . ปัจจุบันนี้หากพูดถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมา อีกทั้งเริ่มมีธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า อย่างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า , อุปกรณ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้น . อุปกรณ์ Wallbox เป็นเทคโนโลยีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบสองทิศทาง (Smart Bi-Directional Charger) สำหรับติดตั้งบนผนังภายในที่อยู่อาศัย ถูกออกแบบให้ดูทันสมัย มีขนาดเล็กกระทัดรัด ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง น้ำหนักเบา ติดตั้งได้ง่าย และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานยุโรป ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถจ่ายไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้า สามารถควบคุมปริมาณความต้องการไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ...
Read More