Day

March 2, 2021

“Welcome Back to EGAT Learning Center” เตรียมกลับมาพบกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ อีกครั้ง

มีนาแล้ว มีแพลนไปเที่ยวไหนหรือยังน้า? เดือนมีนาคมนี้ “Welcome Back to EGAT Learning Center” เตรียมกลับมาพบกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ อีกครั้ง . ENGY ขอชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าผ่านสื่อนิทรรศการ Interactive ที่ทันสมัย เที่ยวอย่างปลอดภัยและสบายใจด้วยมาตรการป้องกันฯ อย่างเข้มงวด พร้อมกิจกรรมต้อนรับการกลับมาอีกครั้งให้ทุกคนได้ร่วมสนุกแน่นอน! . แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้นะคร้าบบบ...
Read More