Day

March 9, 2021

Welcome Back to EGAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ กลับมาเปิดให้บริการแล้ววันนี้!!

Welcome Back to EGAT Learning Center 🎉 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ กลับมาเปิดให้บริการแล้ววันนี้!! . ENGY ขอเชิญชวนทุกๆคน กลับมาเรียนรู้ด้านพลังงานอย่างสนุกสนานอีกครั้ง 🤩 👉🏻 ปลอดภัยด้วยมาตรการแบบ New Normal 😷 กับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 6...
Read More