Category

รูปกิจกรรม

“DIY MINI GARDEN” จัดสวนในโหลแก้วอย่างง่ายด้วยตนเอง

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัดกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการกับการจัดสวนในโหลแก้ว “DIY MINI GARDEN” สำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เรียนรู้เทคนิค ทฤษฎี จัดสวนในโหลอย่างไรให้สวยอย่างมืออาชีพด้วยวิธีทำอย่างง่ายด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและตั้งใจในการจัดตกแต่งสวนในโหลแก้วของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ของขวัญกลับไปเป็นของที่ระลึกให้ตนเองหรือคนที่เรารักก็ได้

“Chibi Character Workshop” สร้างคาแรคเตอร์ตัวเล็กให้น่ารักโดนใจ

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมศิลปะ หัวข้อ “Chibi Character Workshop” การ์ตูนย่อส่วน สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้ เทคนิคการวาดโครงร่างและสัดส่วนการ์ตูนที่มีขนาดตัวเล็ก ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างคาแรคเตอร์ของตนเองได้อย่างอิสระ โดยใช้การเล่าเรื่องราวผ่านคาแรคเตอร์ได้ ทั้งนี้ กิจกรรม...
Read More

ประมวลภาพกิจกรรม “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกของพลังงานไฟฟ้าผ่านการระบายสี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้โครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่อโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2” สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสอนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ...
Read More