Category

รูปกิจกรรม

ภาพกิจกรรม “โซลาร์เซลล์กับบ้านของเรา” วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรม’โซลาร์เซลล์กับบ้านของเรา’ ☀️🏡 💡 . สร้างการเรียนรู้ด้านหลักการทำงานและประโยชน์ของโซลาร์เซลล์ที่จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าให้กับบ้านของเรา พร้อมสาธิตการนำโซลาร์เซลล์มาใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรยายและสาธิตโดยผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศส รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษา มจพ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรุ่นทุกวัยรวมกว่า 50 คน...
Read More

“DIY MINI GARDEN” จัดสวนในโหลแก้วอย่างง่ายด้วยตนเอง

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัดกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการกับการจัดสวนในโหลแก้ว “DIY MINI GARDEN” สำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เรียนรู้เทคนิค ทฤษฎี จัดสวนในโหลอย่างไรให้สวยอย่างมืออาชีพด้วยวิธีทำอย่างง่ายด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและตั้งใจในการจัดตกแต่งสวนในโหลแก้วของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ของขวัญกลับไปเป็นของที่ระลึกให้ตนเองหรือคนที่เรารักก็ได้

“Chibi Character Workshop” สร้างคาแรคเตอร์ตัวเล็กให้น่ารักโดนใจ

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมศิลปะ หัวข้อ “Chibi Character Workshop” การ์ตูนย่อส่วน สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้ เทคนิคการวาดโครงร่างและสัดส่วนการ์ตูนที่มีขนาดตัวเล็ก ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างคาแรคเตอร์ของตนเองได้อย่างอิสระ โดยใช้การเล่าเรื่องราวผ่านคาแรคเตอร์ได้ ทั้งนี้ กิจกรรม...
Read More

ประมวลภาพกิจกรรม “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกของพลังงานไฟฟ้าผ่านการระบายสี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้โครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่อโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2” สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสอนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ...
Read More