Category

ข่าว

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

เนื่องในโอกาสวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ กฟผ. โดย ผู้ปฏิบัติงานกองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า  

คณะนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

คณะผู้เข้าชมจากโครงการรักษาศีล 5 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้เข้าชมจากโครงการรักษาศีล 5 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดงาน “VIP Preview ตามหาแสงนิรันดร์” เยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

               เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “VIP Preview ตามหาแสงนิรันดร์” พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More

คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมถ่านน้อยตะลุยเครื่องจักรเก่า

กิจกรรมถ่านน้อยตะลุยเครื่องจักรเก่าตามล่าหาเครื่องจักรในตำนานไปกับพี่ถ่านน้อยได้แล้ววันนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว