ข่าว

27
Sep

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 10 ท่าน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply