ข่าว

11
Sep

คณะสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไฟฟ้า และเข้าชมบ้านรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

Leave a Reply