ข่าว

11
Sep

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมมือกับ อพวช. จัดกิจกรรม “Hydraulic Machine Toys”

                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. จัดกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์สุดเจ๋ง สำหรับน้องๆ อายุ 11 – 15 ปี ในชื่อกิจกรรมว่า “Hydraulic Machine Toys” น้องๆ จะได้เรียนรู้กลไกไฮดรอลิกอย่างง่าย ซึ่งเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนพลังงานการไหลเป็นพลังงานกลตามทฤษฎีของ แบลซ ปัสกาล (Blaise Pascal) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส

 

Leave a Reply