ข่าว

5
Sep

นักบริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์เข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 70 ท่าน ซึ่งเป็นระดับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ณ เชิงสะพานพระราม 7 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้ยังได้เข้าชมบ้านรักษ์พลังงานอีกด้วย

 

Leave a Reply