ข่าว

30
Aug

คณะฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

           วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. คณะฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 62 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ของ กฟน. โดยนางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) พร้อมนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-2. ให้การต้อนรับ

 

 

Leave a Reply