ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี EGAT Learning Center,  Headquarters ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่จะพาทุกคนไปจุดประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า

โซน 1 : จุดประกาย

      จุดประกายแสงแรกในตัวคุณ ลงทะเบียนรับ RFID แปลงร่างเป็น AVATAR ผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า

โซน 2 : จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์

         ภาพยนตร์ 4 มิติ “จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ Power และ Happy
จะพาทะลุมิติเวลา สู่อดีตในยุคที่เรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ จนถึงโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปด้วยพลังงานไฟฟ้าให้ทุกคนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้า

โซน 3 : คืนสู่สมดุล

         สัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุลระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี เราทุกคนจะเป็นทั้งผู้ผลิตพลังงานและเป็นผู้บริโภคที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โซน 4 : สายน้ำแห่งความภูมิใจ

         สัมผัสภารกิจแห่งในการดูแลชุมชน ตั้งแต่ป่าต้นน้ำ สู่ สายน้ำเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

โซน 5 : นวัตกรรมเพื่อชีวิต

         สำรวจเส้นทางความเป็นมาของพลังงานไฟฟ้าไทย ควบคู่ไปกับความเป็นไปในประวัติศาสตร์ไทยและโลก เรียนรู้ต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการผลิตและส่งไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงของประเทศ

โซน 6 : โลกที่ยั่งยืน

         สำรวจโลกพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการกับการใช้ไฟฟ้า จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และความร่วมมือในอนาคตด้านพลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศอาเซียน พร้อมทดลองรับบทเป็นควบคุมกำลังการผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียน

โซน 7 : แสงนิรันดร์

         ประมวลผลการเรียนรู้และรวมพลัง “สร้างแสงแห่งสุขนิรันดร์”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-4368-953

learningcenter_hq@egat.co.th

วันอังคาร – วันอาทิตย์ 09:00-16:00 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

https://www.facebook.com/egatlearningcenter