ข่าว

29
Oct

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัด Workshop “แรงยกจอมพลัง” เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย

        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย สำหรับน้อง ๆ อายุ 9 – 15 ปี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย”

ในวันนี้จะเป็นกิจกรรม Workshop “แรงยกจอมพลัง” เรียนรู้เรื่องแรงยก แรงยกคืออะไร และการเชื่อมโยงแรงยกกับชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นไทยด้วยตนเอง โดยได้ลงมือปฏิบัติจริงและรับสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

 

 

Leave a Reply