ข่าว

29
Oct

คณะ IEEE Power & Energy Society Thailand เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนร่วมประชุมกับ ผู้ว่าการ กฟผ. ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

           วันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารของ IEEE Power & Energy Society Thailand จากที่ประชุม IEEE PES – Thailand ครั้งที่ 8/2562 จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ก่อนการประชุมร่วมกับ ผู้ว่าการ กฟผ. ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

 

 

Leave a Reply