ข่าว

25
Nov

นักเรียนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจากโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ขอขอบคุณคณะผู้เยี่ยมชมจากโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์นำโดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้พานักเรียนระดับชั้นประธมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกแห่ง แล้วมาอีกนะคะ

 

 

Leave a Reply