ข่าว

12
Nov

คณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันนี้

โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ใส่ใจถึงหลักการออกแบบอาคารเป็นแบบอารยสถาปัตย์ หรือ แนวคิด Universal Design คือ การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความต่างเรื่องเพศ วัย หรือ ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุกคนมีสิทธิและสามารถใช้อาคารแห่งนี้ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

 

 

Leave a Reply