ข่าว

9
Oct

กฟผ. ต้อนรับ รมช. กระทรวงการศึกษาฯ กัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ชยย. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ ดร.นาต บุญเรือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ท่านซาน วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ นายจาบ โสภณ ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์ และทุนการศึกษา ดร.ฮง กิมเจียง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีกำปงสะปือ ดร.เป็ก เซียง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

นายศานิต นิยมาคม ชยย. กล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะจากกัมพูชา โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการดูแลสังคมของ กฟผ. เป็นการส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า นอกเหนือจากภารกิจหลักในการดูแลรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จุดประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ก็เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพลังงานไฟฟ้าให้กับเยาวชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่มาเยี่ยมชมในครั้งนี้ จะได้รับข้อมูล รวมถึงจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาด้านพลังงานระหว่างทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กฟผ. ได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวให้กับสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่สถาบันฯ โดยการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะจากกัมพูชาในครั้งนี้เป็นไปเพื่อประชุมหารือรายละเอียดโครงการพระราชทานความช่วยเหลือฯ และเพื่อศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในประเทศกัมพูชาต่อไป

 

ข้อมูลจาก :: EGAT TODAY

Leave a Reply