ข่าว

20
Mar

กฟผ. ร่วมกับ อพวช. จัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกพลังงาน (ENGY Energy Exploration) 

กฟผ. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกพลังงาน (ENGY Energy Exploration) ในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาส และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

โดย กฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ อพวช. เพื่อนำองค์ความรู้จากการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ รวมถึงองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ มาเผยแพร่ให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน โดยได้นำนิทรรศการมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร เมื่อวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าชมนิทรรศการรวมกว่า 3,000 คน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน โครงการจึงยุติลงชั่วคราว หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะมีการดำเนินโครงการต่อไป💛

 

 

 

1 Response

Leave a Reply