ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบจองเข้าชม
หากท่านมีความประสงค์จองเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
สามารถสอบถามรอบเข้าชม ได้ที่ 02-436-8953 หรือ learningcenter_hq@egat.co.th

สำหรับการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ของเรา ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง และมีตารางรอบการเข้าชมทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 11.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 13.30 น.

รอบที่ 5 เวลา 14.30 น.

การเข้าชมจำกัดจำนวนผู้เข้าชม สูงสุดรอบละไม่เกิน 100 ท่าน

หากท่านสนใจมีความประสงค์จองเข้าชมศูนย์การเรียน กฟผ. สำนักงานกลาง

สามารถทำการจองได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มทำการจอง

LINK แบบฟอร์ม :: http://bit.ly/2Dd2kyR

หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง