ข่าว

30
Jan

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูท Science Show ร่วมในงานนิทรรศการทางวิชาการของ รร.โสมาภา

        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูธนิทรรศการ Science Show ที่โรงเรียนโสมาภา ซึ่งได้จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 24 “โสมาภาเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Season 3” (SMP Open House of Learning and Academic 2019) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ และมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท เอกชน เข้าร่วมจัดกิจกรรม ครั้งนี้ มีคณะครูและนักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 1,100 คน

 

Leave a Reply