ข่าว

4
Mar

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กฟผ. ขอแจ้งปิดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ ชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

    📌 ประกาศ 📌
กฟผ. ขอแจ้งปิดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ ชั่วคราว
ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

.
📌 รายชื่อศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. ที่ปิดให้บริการชั่วคราว
– พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ลำปาง
– ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จ.กาญจนบุรี
– ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
– ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) จ.สงขลา
– ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) จ.ประจวบคีรีขันธ์
– ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

.
หากสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
กฟผ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบพระคุณครับ

 

Leave a Reply