ข่าว

26
Feb

กฟผ. เข้าร่วมโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์-วันว่าง ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กฟผ. ร่วมออกบูธในงานแถลงข่าว “ปิดเทอมสร้างสรรค์-อัศจรรย์วันว่าง” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ โดยโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในชื่อ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหากิจกรรมที่สนใจ เป็นการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กระตุ้นศักยภาพเด็กไทยให้ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมและตลอดทั้งปี ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 298 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ

โดย นางสาวตติยา สาครพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-1 ได้ขึ้นเวทีร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมศึกษา และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

 

Leave a Reply