ข่าว

19
Feb

คณะนักศึกษา หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการและศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

           วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนักศึกษา หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 กลุ่มตราชู สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการและศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการระดับสูงจากตุลาการศาล อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร และตำรวจ รวมทั้งผู้บริหารภาคเอกชน จำนวน 48 คน นำโดย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กฟผ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยมีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ก่อนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า และอาคารประหยัดพลังงานระดับมาตรฐานสหรัฐอเมริกา (LEED ระดับ Platinum)

 

Leave a Reply