ข่าว

19
Feb

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัด ROAD SHOW ร่วมออกบูทงานวิทย์กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

            เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูธนิทรรศการ Science Show ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 1,400 คน

 

Leave a Reply