ข่าว

14
Feb

คณะสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

       เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าฟังบรรยายภาพรวมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. โดยนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-2 ให้การต้อนรับและบรรยาย และรับฟังการบรรยายงานสื่อสารทางโซเชียลมีเดียของ กฟผ. โดยนางพรรณทิพย์ อัชฌาสัย กองสื่อสังคมและศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

 

Leave a Reply