ข่าว

3
Feb

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน Open House 2020 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

      ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน Open House 2020 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ กฟผ. รวมถึงประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ พร้อมบริการรถ EV Shuttle Bus จาก มจพ. ไปเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการทั้งสิ้น 4,543 คน

 

Leave a Reply