ข่าว

20
Jan

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศึกษาดูงานเรื่อง “เพียโซอิเล็กทริก”

             นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปวช. ปี 3 ได้กลับมาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เป็นครั้งที่ 2 หลังเคยมาเยี่ยมชมพร้อมกับทางคณะของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง “เพียโซอิเล็กทริก” และมีแนวคิดจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำเรื่องดังกล่าวเพื่อเผยแพร่และใช้ในการศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

            เพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) คือ เทคโนโลยีที่สร้างและสะสมพลังงานจากแรงกระทบลงบนแผ่นวัสดุ โดยเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพียโซอิเล็กทริกสามารถตรวจวัดแรงกลต่างๆ เช่น แรงดัน ความเร่ง การสั่น แรงเครียด หรือแรงกระทำอื่นๆ ที่เกิดกับวัตถุ แล้วเปลี่ยนพลังงานกลต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในทางกลับกัน เมื่อให้พลังงานไฟฟ้าแก่วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเพียโซอิเล็กทริก วัสดุนั้นก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้เช่นกัน เช่น ปี ค.ศ. 2007 ประเทศญี่ปุ่นได้นำเพียโซอิเล็คทริกไปใช้เก็บสะสมพลังงานกลจากการเดินสัญจรไปมาของคนที่สถานีรถไฟโตเกียวและชิบูย่า โดยนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในการปิดเปิดประตูอัตโนมัติภายในสถานีรถไฟ

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.tcdc.or.th/articles/technology-innovation/22396/?fbclid=IwAR0mO_ojq3vKcZwLYxmVAcqtAqBktr9EHxaBf3T2VOKzWxVFQI8K1XQ_5bI#Converse-Energy-for-Future

Leave a Reply