ข่าว

11
Sep

ครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

Leave a Reply