ข่าว

31
Aug

คณะกรรมการบอร์ด กฟผ. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

คณะกรรมการ กฟผ. นำโดย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง กฟผ. พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ กฟผ. นำโดย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายปรเมธี วิมลศิริ พลเอก วลิต โรจนภักดี นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ กฟผ. และ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เข้าเยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

โดยมี นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศูนย์การเรียนรู้ในด้านของพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีการนำเสนอข้อมูลความรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัย รวมถึงมีการนำเสนอผ่านภาพยนตร์สี่มิติ

ในโอกาสนี้ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง กฟผ. รวมทั้งร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร กฟผ. เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสมาเยี่ยมชมอีกด้วย

Leave a Reply