ข่าว

21
Aug

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย กฟผ. ได้จัดตั้งบูธ ENGY World นำเสนอเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าให้น้อง ๆ เยาวชนได้ร่วมสนุก โดยงานมหกรรมฯ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และงานพิธีเปิดงานมหกรรมฯ ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply