ข่าว

8
Aug

ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ได้เข้าสัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ได้เข้าสัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในจังหวัดเที่ยวชมงานเปิดบ้าน ศูนย์ฯ งาน STEM Solar Fast Racing Thapsakae
ณ สถานีวิทยุ อสมท. จ.ประจวบฯ 106.75 Mhz. อ.เมือง จ.ประจวบคีรัขันธ์

Leave a Reply