ข่าว

20
Jul

กฟผ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ภายในงาน “NST Fair 2018 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ประจำปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภายในงาน National Science & Technology Fair : NST Fair 2018 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” โดยเข้าร่วมจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น โดยภายในบูทนิทรรศการ กฟผ. ประกอบไปด้วยการนำเสนอความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภารกิจในภาพรวมของ กฟผ. รวมถึงการแนะนำศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลความรู้แก่เยาวชนและประชาชนกว่า 15,000 คน ที่เข้ามาร่วมงานต่อวัน

Leave a Reply