ข่าว

27
Dec

คณะองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development- TBCSD) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

     เมื่อวันที่ 17 ธันวามคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development- TBCSD) จำนวน 21 คน ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยวิทยากรพาคณะเยี่ยมชมเข้าดูสื่อนิทรรศการจัดแสดงหลากหลายโซนด้วยกัน รวมทั้งโซนสำคัญซึ่งจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

 

Leave a Reply