ข่าว

23
Nov

คณะจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ – สมาคมกีฬา (รยสท.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ – สมาคมกีฬา (รยสท.) จำนวนกว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เลขาธิการ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) และ นายธีระ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมพัฒนากีฬายานยนต์ร่วมเข้าชมด้วย

Leave a Reply