ข่าว

5
Nov

ผบ. หน่วยซีล นำคณะดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ผบ. หน่วยซีล นำคณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมด้วยอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย นำโดย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือในฐานะผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์ฯ และคณะจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม นำโดย พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานฯ พร้อมคณะรวมกว่า 30 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

นายศานิต นิยมาคม กล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะของกองทัพเรือ ซึ่ง กฟผ. และกองทัพเรือ มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่อยมา ทั้งยังมีความร่วมมือในหลายด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ อาทิ โครงการบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทำต่อเนื่องรวมระยะเวลากว่า 5 ปี ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ที่ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ กฟผ. ตั้งใจทำขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สู่สังคม ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากที่สำนักงานกลาง กฟผ. แล้วยังมีศูนย์การเรียนรู้อีกหลายแห่งทั่วประเทศไทย อาทิ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ โดยล่าสุดที่กำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จคือ ศูนย์การเรียนรู้ที่ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะสามารถเข้าชมได้ในปี 2562

พลเรือตรี อาภากร คงแก้ว ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การต้อนรับและบรรยายให้ทราบถึงภารกิจของ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้นำแสงสว่างสู่ประชาชนชาวไทย และการได้มาชมในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดแสดงงานที่ดีมาก หลายเรื่องที่ได้รับชมจะเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้กับเรา สามารถนำไปใช้กับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกำลังทำอยู่ และตั้งใจอยากให้มีความน่าสนใจเหมือนเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับชมวิดีทัศน์เรื่องความปลอดภัยของศูนย์การเรียนรู้และภาพยนตร์โฆษณา กฟผ. ชุด “TOGETHER WE BUILD THE BRIGHTNESS” จากนั้นจึงนำชมนิทรรศการหมุนเวียนซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการชมสื่อจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 7 โซน ได้แก่ โซน 1 จุดประกายแสงแรกในตัวคุณ โซน 2 จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ โซน 3 คืนสู่สมดุล โซน 4 สายน้ำแห่งความภูมิใจ โซน 5 นวัตกรรมเพื่อชีวิต โซน 6 โลกที่ยั่งยืน และโซน 7 แสงนิรันดร์

 

Leave a Reply