เวลาทำการของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

วันอังคาร – วันอาทิตย์ 09:00-16:00 น. หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์