|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.ยโสธร เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน จากจังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน โดยรอบนำชมวันนี้มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้จัดให้มีการบรรยายทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากคณะผู้เข้าเยี่ยมชมต้องการการบรรยายแบบใด สามารถแจ้งความประสงค์กับทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ที่เบอร์ 02-436-8953

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน 10 ประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง แหล่งรวมความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่

กฟผ. เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน 10 ประเทศอาเซียนจากการประชุม SOME ครั้งที่ 37 เข้าชมความทันสมัยของแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานของกิจการไฟฟ้าไทยและของโลก ด้วยเทคนิคการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใหม่ Interactive Multimedia เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชม วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะ รองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน...
Read More

โรงเรียนราชวินิต 400 คน จัดเต็ม!! ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตกว่า 400 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเข้าใจง่าย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยวันนี้มีน้องๆ จากโรงเรียนราชวินิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นหนึ่งโรงเรียนสีเขียว หรือกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. นั่นเอง ซึ่งโรงเรียนนี้ยังอยู่ในโครงการพาน้องท่องเมืองไฟฟ้าด้วย...
Read More

กิจกรรม

เชิญชวนน้องๆหนูๆ สมัครเรียนศิลปะฟรี!! “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ” ครั้งที่ 2

❌❌❌เต็มแล้วค่าาาาาา ต้องขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง นะคะ❌❌❌ 🧒👧เชิญชวนน้องๆหนูๆ สมัครเรียนศิลปะฟรี!! กับกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆเยาวชน ในโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ” ครั้งที่ 2 🎨🎨ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ อายุ 9-12 ขวบ ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา...
Read More

ขอเชิญน้องๆเที่ยวงานวันเด็ก “เด็ก เปล่ง แสง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        ขอเชิญน้องมาร่วมกันเป็น “เด็ก เปล่ง แสง” ที่งานวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมตะลุยด้านนิทรรศการไฟฟ้า การแสดงที่ให้น้องๆ หนูๆ ได้มาโชว์ความสามารถพิเศษบนเวที...
Read More

กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมา วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World

        กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมาวิ่งเล่นในเมืองเวทมนต์วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World วันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ เจอกันที่ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ เวลา 08.00 – 11.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ
1 8 9 10

รูปกิจกรรม