ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านงานประดิษฐ์จากแม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” สำหรับน้อง ๆ อายุ 10 – 15 ปี ซึ่งจะได้เรียนรู้หลักการทำงานผ่านการประดิษฐ์ชิ้นงาน และการทดลองระหว่างลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย...
Read More

คณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันนี้ โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ใส่ใจถึงหลักการออกแบบอาคารเป็นแบบอารยสถาปัตย์ หรือ แนวคิด Universal Design คือ การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความต่างเรื่องเพศ วัย หรือ...
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัด Workshop “รวมพลลูกข่าง” เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานกับของเล่นไทย

       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย สำหรับน้อง ๆ อายุ 9 – 15 ปี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย”...
Read More

ขอเชิญท่านร่วมเปิดประวัติศาสตร์ 3 บาง ถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาของชุมชน บางกรวย บางพลัด บางอ้อ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง⚡️ 🎉ขอเชิญท่านร่วมเปิดประวัติศาสตร์ 3 บาง ถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาของชุมชน บางกรวย บางพลัด บางอ้อ 📌ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.📌 ✨พบกับ นิทรรศการประวัติศาสตร์ 3 บาง✨ 🍽ลิ้มรสวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ตำรับเมนูหาทานได้ยาก🍲🍛...
Read More

เปิดลงทะเบียน The Craft Room สนุกกับงานหัตถกรรมทำมือ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ์ดเรืองแสง

  สนุกกับงานหัตถกรรมทำมือ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ์ดเรืองแสง วันที่ 20 – 21 และ 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง    วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น....
Read More

รูปกิจกรรม