ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 10 ท่าน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และอพวช. ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ อายุ 11 – 15 ปี เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “การทำงานของมอเตอร์”...
Read More

การประปานครหลวง (กปน.) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากการประปานครหลวง (กปน.) 24 ท่าน

เชิญชวนน้องๆหนูๆ สมัครเรียนศิลปะฟรี!! “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ” ครั้งที่ 2

❌❌❌เต็มแล้วค่าาาาาา ต้องขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง นะคะ❌❌❌ 🧒👧เชิญชวนน้องๆหนูๆ สมัครเรียนศิลปะฟรี!! กับกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆเยาวชน ในโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ” ครั้งที่ 2 🎨🎨ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ อายุ 9-12 ขวบ ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา...
Read More

ขอเชิญน้องๆเที่ยวงานวันเด็ก “เด็ก เปล่ง แสง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        ขอเชิญน้องมาร่วมกันเป็น “เด็ก เปล่ง แสง” ที่งานวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมตะลุยด้านนิทรรศการไฟฟ้า การแสดงที่ให้น้องๆ หนูๆ ได้มาโชว์ความสามารถพิเศษบนเวที...
Read More

กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมา วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World

        กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมาวิ่งเล่นในเมืองเวทมนต์วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World วันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ เจอกันที่ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ เวลา 08.00 – 11.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ

รูปกิจกรรม