ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัด ROAD SHOW ร่วมออกบูทงานวิทย์กับ ร.ร.วัดไทร (สินศึกษาลัย)

   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูธนิทรรศการ Science Show ที่โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ...
Read More

นักปฏิบัติการวิศวกรรมโครงการและการบริการ จาก ปตท.สผ. เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะชุมชนนักปฏิบัติการวิศวกรรมโครงการและการบริการ (Project Engineering and Project Services Community of Practice) จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) – PTTEP (PTT Exploration and Production...
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านงานประดิษฐ์จากแม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” สำหรับน้อง ๆ อายุ 10 – 15 ปี ซึ่งจะได้เรียนรู้หลักการทำงานผ่านการประดิษฐ์ชิ้นงาน และการทดลองระหว่างลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย...
Read More

เปิดลงทะเบียน ร่วมกิจกรรม “Embroidery Workshop” การปักผ้าลายช่อกุหลาบ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 “Embroidery Workshop” การปักผ้าลายช่อกุหลาบ เปิดลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมการปักผ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้แล้ววันนี้ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำหรับบุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป...
Read More

ขอเชิญท่านร่วมเปิดประวัติศาสตร์ 3 บาง ถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาของชุมชน บางกรวย บางพลัด บางอ้อ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง⚡️ 🎉ขอเชิญท่านร่วมเปิดประวัติศาสตร์ 3 บาง ถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาของชุมชน บางกรวย บางพลัด บางอ้อ 📌ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.📌 ✨พบกับ นิทรรศการประวัติศาสตร์ 3 บาง✨ 🍽ลิ้มรสวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ตำรับเมนูหาทานได้ยาก🍲🍛...
Read More

รูปกิจกรรม