ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัด Workshop “แรงยกจอมพลัง” เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย

        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย สำหรับน้อง ๆ อายุ 9 – 15 ปี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ กับ...
Read More

คณะ IEEE Power & Energy Society Thailand เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนร่วมประชุมกับ ผู้ว่าการ กฟผ. ภายในสำนักงานกลาง กฟผ.

           วันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารของ IEEE Power & Energy Society Thailand จากที่ประชุม IEEE PES – Thailand ครั้งที่ 8/2562 จำนวน 15...
Read More

Drawing วาดรูปไม่ยากอย่างที่คิด สำหรับน้องๆ เยาวชน และประชาชนผู้มีใจรักในศิลปะ

             เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัดกิจกรรมศิลปะต้อนรับปิดเทอม หลักสูตร วาดเส้นพื้นฐาน (Drawing) สำหรับเยาวชน และประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดย “ครูกุ้ง” วิษุวัติ พีสะระ...
Read More

เปิดลงทะเบียน The Craft Room สนุกกับงานหัตถกรรมทำมือ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ์ดเรืองแสง

  สนุกกับงานหัตถกรรมทำมือ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ์ดเรืองแสง วันที่ 20 – 21 และ 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง    วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น....
Read More

เปิดลงทะเบียน “SUMMER ARTCADEMY สาดสีสัน ดับร้อนรับซัมเมอร์” หลักสูตรสีน้ำเบื้องต้น

SUMMER ARTCADEMY “สาดสีสัน ดับร้อนรับซัมเมอร์” ร่วมกิจกรรมศิลปะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้แล้ววันนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตรสีน้ำเบื้องต้น รุ่นที่ 1 อายุ 10-15 ปี วันอังคาร์ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 –...
Read More

รูปกิจกรรม