ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

สูงวัยไม่สายเกิน กฟผ. ร่วมส่งเสริม CSR นำคณะผู้สูงวัยรอบโรงไฟฟ้าศึกษาพลังงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 กองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) เป็นตัวแทน กฟผ. สำนักงานใหญ่ ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยพาคณะผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุวัดชลอ ต.บางกรวย อ.บางกรวย ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านพลังงานผ่านการดูงานนิทรรศการจัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อเรียนรู้และการดำรงอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เผยเรื่องราวอาชีพวิศวกร ในงานเสวนา The “Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น (จีเนียร์) สำหรับบุคคลทั่วไป และน้องๆ เยาวชน ที่สนใจในสายงานวิศวกรรม

               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ The “Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น (จีเนียร์) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More

กฟผ. ต้อนรับ รมช. กระทรวงการศึกษาฯ กัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ชยย. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ...
Read More

กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมา วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World

        กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมาวิ่งเล่นในเมืองเวทมนต์วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World วันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ เจอกันที่ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ เวลา 08.00 – 11.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ

รูปกิจกรรม