ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัด Road Show ร่วมออกบูทงานวิทย์กับ ร.ร.เต็มรักศึกษา

       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00-15.30 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูธนิทรรศการ Science Show ที่โรงเรียนเต็มรักศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ....
Read More

สูงวัยไม่สายเกิน กฟผ. ร่วมส่งเสริม CSR นำคณะผู้สูงวัยรอบโรงไฟฟ้าศึกษาพลังงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 กองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) เป็นตัวแทน กฟผ. สำนักงานใหญ่ ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยพาคณะผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุวัดชลอ ต.บางกรวย อ.บางกรวย ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านพลังงานผ่านการดูงานนิทรรศการจัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อเรียนรู้และการดำรงอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เผยเรื่องราวอาชีพวิศวกร ในงานเสวนา The “Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น (จีเนียร์) สำหรับบุคคลทั่วไป และน้องๆ เยาวชน ที่สนใจในสายงานวิศวกรรม

               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ The “Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น (จีเนียร์) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More

ขอเชิญน้องๆเที่ยวงานวันเด็ก “เด็ก เปล่ง แสง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        ขอเชิญน้องมาร่วมกันเป็น “เด็ก เปล่ง แสง” ที่งานวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมตะลุยด้านนิทรรศการไฟฟ้า การแสดงที่ให้น้องๆ หนูๆ ได้มาโชว์ความสามารถพิเศษบนเวที...
Read More

กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมา วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World

        กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมาวิ่งเล่นในเมืองเวทมนต์วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World วันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ เจอกันที่ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ เวลา 08.00 – 11.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ

รูปกิจกรรม