ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

กฟผ. ต้อนรับ รมช. กระทรวงการศึกษาฯ กัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ชยย. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ...
Read More

นักเรียนอนุบาลปีที่ 2-3 จากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน นำโดย นายดิเรก วณิชตันติพงษ์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) สายรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกแห่งพลังงาน โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ซึ่งน้องๆ...
Read More

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 10 ท่าน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญน้องๆเที่ยวงานวันเด็ก “เด็ก เปล่ง แสง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        ขอเชิญน้องมาร่วมกันเป็น “เด็ก เปล่ง แสง” ที่งานวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมตะลุยด้านนิทรรศการไฟฟ้า การแสดงที่ให้น้องๆ หนูๆ ได้มาโชว์ความสามารถพิเศษบนเวที...
Read More

กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมา วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World

        กฟผ.แม่เมาะ ชวนน้องๆมาวิ่งเล่นในเมืองเวทมนต์วันเด็กแห่งชาติ Magic EGAT World วันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ เจอกันที่ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ เวลา 08.00 – 11.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ

รูปกิจกรรม