|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และอพวช. ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ อายุ 11 – 15 ปี เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “การทำงานของมอเตอร์”...
Read More

การประปานครหลวง (กปน.) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากการประปานครหลวง (กปน.) 24 ท่าน

กรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไฟฟ้า และเข้าชมบ้านรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม

ไขความลับ สายงานเอ็น(จิเนียร์) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เวลา 09.00-11.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.45 น.)

👷‍♂️ ไขความลับ สายงานเอ็น(จิเนียร์) พูดคุยเจาะลึกเรื่องราวชีวิต และเส้นทางสู่ความสำเร็จกับรุ่นพี่วิศวกรมากความสามารถ ⚙️🔧 . 🔌 การเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ที่ตั้งใจเลือกเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 🔩 การวางแผน และกำหนดเป้าหมายชีวิตในสายงานอาชีพวิศกร 🔌 การเป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข 🔩 ไขข้อข้องใจ และตอบคำถามต่างๆ ที่ทุกท่านอยากรู้ . ⏰ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562...
Read More

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย ในกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ปิดเทอมนี้ เชิญชวนน้อง ๆ อายุ 9 – 15 ปี เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย ในกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง บางกรวย จ.นนทบุรี . พบกับ 3 กิจกรรม Workshop แสนสนุก...
Read More

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “Bug Battle Bot” การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “Bug Battle Bot” การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ . กิจกรรมนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . พิกัด :: https://goo.gl/maps/dyAAMEvfrhp #ศูนย์การเรียนรู้กฟผสำนักงานกลาง...
Read More

รูปกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกของพลังงานไฟฟ้าผ่านการระบายสี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้โครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่อโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2” สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสอนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ...
Read More