|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

อวส. นำผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

อวส. นำผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00-12:00 น. นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง (อวส.) นางสุดารัตน์ ไชยพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง-1 (ช.อวส-1.) และนางวิมลวรรณ ศรีวัฒนาเมฆินทร์ วิศวกรระดับ 11 นำทีมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมระบบส่งและนักศึกษาฝึกงานกว่า...
Read More

ลุกขึ้นมา! เปลี่ยนความเฉื่อยเป็นความสนุกกัน

   ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และ อพวช. จับมือกันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแรงเฉื่อยเป็นความรู้แสนสนุกอีกครั้ง โดยน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้รับเชิญวิทยากรพิเศษจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรม “หมุนไม่หยุดฉุดไม่อยู่” สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 9-12...
Read More

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์เข้าร่วมทำกิจกรรมศิลปะและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ซึ่งพาเยาวชนพิการทุกประเภทและไม่พิการ ครู-อาจารย์ศิลปะ คณะทำงานและอาสาสมัคร จำนวน 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมศิลปะ โดยมีครูกุ้ง นายวิษุวัติ พีสะระ วิทยากรของ...
Read More

กิจกรรม

เปิดลงทะเบียน ร่วมกิจกรรม “MINI BOT จากวัสดุเหลือใช้” ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

“MINI BOT จากวัสดุเหลือใช้” ทดลองทำหุ่นยนต์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ สร้างเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเรียนรู้เทคนิคการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ Rotational Vibration พร้อมวิทยากรพิเศษจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้แล้ววันนี้ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 –...
Read More