|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

อดีตผู้บริหาร กฟผ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

อดีตผู้บริหาร กฟผ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยให้ความสนใจโซนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. และนิทรรศการ “แสงแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากอดีตผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 30 ท่าน เช้าชมนิทรรศการจัดแสดงในโซน 5 ที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. โซนที่...
Read More

พาน้องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ฯ มอบความสุขให้กับเด็กชายบ้านปากเกร็ด หนุนโครงการ “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ประเดิมรับน้องๆ เยาวชนจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เที่ยวชมพร้อมเปิดประสบการณ์ด้านพลังงาน สนับสนุนโครงการ ‘เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้’ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เยาวชนและพี่เลี้ยงจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 55 คน...
Read More

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 11 คน เช้าชมนิทรรศการจัดแสดงทั้ง 7 โซน ซึ่งในโซนต่างๆ มีเกมให้ผู้ชมเล่นเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและยังได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน รวมถึงชมนิทรรศการหมุนเวียน...
Read More

กิจกรรม

รูปกิจกรรม