|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

รมช.เกษตรฯ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมหารือแนวทางการพัฒนา ดิน น้ำ และป่าไม้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ ผศ.พิเชษฐ์ โถวิทยสกุล และรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ คณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้...
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และ อพวช. ร่วมจัดกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ “MINI Bot”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ร่วมมือกับ อพวช. จัดกิจกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ให้กลายเป็นหุ่นยนต์จิ๋วมหัศจรรย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 10-15 ปี ทดลองทำหุ่นยนต์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ สร้างเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเรียนรู้เทคนิคการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ Rotational Vibration...
Read More

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.ยโสธร เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน จากจังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน โดยรอบนำชมวันนี้มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้จัดให้มีการบรรยายทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากคณะผู้เข้าเยี่ยมชมต้องการการบรรยายแบบใด สามารถแจ้งความประสงค์กับทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ที่เบอร์ 02-436-8953

กิจกรรม

เปิดลงทะเบียน ร่วมกิจกรรม “Embroidery Workshop” การปักผ้าลายช่อกุหลาบ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 “Embroidery Workshop” การปักผ้าลายช่อกุหลาบ เปิดลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมการปักผ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้แล้ววันนี้ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำหรับบุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป...
Read More

ขอเชิญท่านร่วมเปิดประวัติศาสตร์ 3 บาง ถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาของชุมชน บางกรวย บางพลัด บางอ้อ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง⚡️ 🎉ขอเชิญท่านร่วมเปิดประวัติศาสตร์ 3 บาง ถ่ายทอดความรู้ความเป็นมาของชุมชน บางกรวย บางพลัด บางอ้อ 📌ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.📌 ✨พบกับ นิทรรศการประวัติศาสตร์ 3 บาง✨ 🍽ลิ้มรสวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ตำรับเมนูหาทานได้ยาก🍲🍛...
Read More

รูปกิจกรรม