ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัด ROAD SHOW ร่วมออกบูทงานวิทย์กับ รร.โสมาภาพัฒนา

        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูธนิทรรศการ Science Show ที่โรงเรียนโสมาภาพัฒนา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน...
Read More

คณะสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

       เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าฟังบรรยายภาพรวมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. โดยนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-2 ให้การต้อนรับและบรรยาย และรับฟังการบรรยายงานสื่อสารทางโซเชียลมีเดียของ กฟผ. โดยนางพรรณทิพย์ อัชฌาสัย กองสื่อสังคมและศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More

กฟผ. ร่วมกับ ททท. จัดโครงการ “เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ซีซั่น 2” พาน้องๆ จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กฟผ. ร่วมจัดโครงการ “เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ซีซั่น 2” ได้มอบโอกาสให้กับกลุ่มเด็กยากจนและด้อยโอกาสจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จำนวน 35 คน เข้าชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง  

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ . วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2436 8952-3...
Read More

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม แม่เหล็กไฟฟ้า และ มอเตอร์ไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 แม่เหล็กไฟฟ้า และ มอเตอร์ไฟฟ้า . วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0...
Read More

“แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

 “แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” เรียนรู้หลักการทำงานผ่านการประดิษฐ์ชิ้นงาน และการทดลองระหว่างลงมือทำ . 👱‍♂️👩สำหรับน้อง ๆ อายุ 10 – 15 ปี . 📍ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ....
Read More