|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

นักปฏิบัติการวิศวกรรมโครงการและการบริการ จาก ปตท.สผ. เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะชุมชนนักปฏิบัติการวิศวกรรมโครงการและการบริการ (Project Engineering and Project Services Community of Practice) จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) – PTTEP (PTT Exploration and Production...
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านงานประดิษฐ์จากแม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” สำหรับน้อง ๆ อายุ 10 – 15 ปี ซึ่งจะได้เรียนรู้หลักการทำงานผ่านการประดิษฐ์ชิ้นงาน และการทดลองระหว่างลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย...
Read More

คณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันนี้ โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ใส่ใจถึงหลักการออกแบบอาคารเป็นแบบอารยสถาปัตย์ หรือ แนวคิด Universal Design คือ การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความต่างเรื่องเพศ วัย หรือ...
Read More

กิจกรรม

“แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

 “แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” เรียนรู้หลักการทำงานผ่านการประดิษฐ์ชิ้นงาน และการทดลองระหว่างลงมือทำ . 👱‍♂️👩สำหรับน้อง ๆ อายุ 10 – 15 ปี . 📍ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ....
Read More

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “วาดเส้น Drawing” ในวันที่ 18 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “วาดเส้น Drawing” . วันที่ 18 และ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร....
Read More

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “THE ENGINEERS” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 – 11.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “THE ENGINEERS” . วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 – 11.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . พิกัด :: https://goo.gl/maps/dyAAMEvfrhp กรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  https://forms.gle/vsjNJBW4ciLkjZq89 หรือ โทร. 0...
Read More

รูปกิจกรรม