ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

สร้างสรรค์ศิลปะและจินตนาการไปกับโลกพลังงานไฟฟ้า “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกของพลังงานไฟฟ้าผ่านการระบายสี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้โครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่อโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2” สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสอนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ...
Read More

นักเรียนชั้นประถมศึกษากว่า 500 คน ให้ความสนใจสื่อนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกกว่า 500 คน เข้าชมสื่อนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก จำนวน 531 คน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยมีนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชมสื่อนิทรรศการจัดแสดงทั้ง 7 โซน ซึ่งแต่ละโซนก็มีสื่อที่ให้ความรู้มากมายและมีเกมให้เล่นกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นเกมเดี่ยว...
Read More

กฟผ. จับมือ CAT ให้บริการโครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสง

กฟผ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณโครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสง กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในประเทศ รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ รองรับการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) และ ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์...
Read More

รูปกิจกรรม