ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 11 คน เช้าชมนิทรรศการจัดแสดงทั้ง 7 โซน ซึ่งในโซนต่างๆ มีเกมให้ผู้ชมเล่นเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและยังได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน รวมถึงชมนิทรรศการหมุนเวียน...
Read More

คณะครูและนักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง กว่า 500 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         คณะครูและนักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง กว่า 500 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ากันอย่างเต็มที่ และให้ความสนใจกับกิจกรรมในโซนต่างๆ เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี...
Read More

จัดเต็มความสุข สนุกกับความรู้ด้านพลังงาน ในงานวันเด็ก กฟผ. ปี 2562

          เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เริ่มต้นขึ้นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ ที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใส ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยต่างพาน้องๆ หนูๆ ก้าวเข้ามาร่วมงานวันเด็กที่ กฟผ. กันตั้งแต่เช้า ทำให้บรรยากาศวันเด็กที่นี่คึกคักเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ...
Read More

รูปกิจกรรม