ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. 61

           ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. 61 เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 22.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02 436 5953  

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง จำนวนกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง จำนวนกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยเข้าชมสื่อนิทรรศการจัดแสดงหลายโซนด้วยกัน รวมถึงโซนสำคัญ คือ นิทรรศการหมุนเวียน ที่จะทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนได้ทราบถึงเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่...
Read More

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “Music at The Museum” พบกับนิทรรศการยามค่ำคืน ฟังดนตรีในสวนและชมแสงสีตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “Music at The Museum” วันที่ 24 ถึง 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 22.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้...
Read More

รูปกิจกรรม