ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ขอเชิญเยี่ยมชม “บ้านรักษ์พลังงาน” จัดแสดงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต ใกล้ปากทางเข้าสนามเสือป่า

ขอเชิญเยี่ยมชม “บ้านรักษ์พลังงาน” จัดแสดงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต ใกล้ปากทางเข้าสนามเสือป่า ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน กฟผ. ปตท. ร่วมจัดแสดงให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน นำเสนอเนื้อหาความรู้ 4 เรื่องประกอบด้วย การเลือกใช้วัสดุโครงสร้างบ้าน การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในบ้านเรือน และการจัดการน้ำในครัวเรือน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9...
Read More

วิทยาลัยการตำรวจ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พ.ต.ท.ธีรยุทธ์ สัจจสวัสดิ์ รองผู้กำกับการฝ่ายกิจการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ นำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจเอก ตำแหน่งรองสารวัตร เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จำนวนประมาณ 60 นาย

งานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เปิดงานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ร่วมกับที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช. วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับคุณสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์...
Read More

รูปกิจกรรม